Bronnen

Voor het vastleggen van mijn gegevens maak ik gebruik van het genealogie programma Haza-21. Dit programma biedt de mogelijkheid om bij ieder gegeven de bron vast te leggen. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd deze bron ook daadwerkelijk vast te leggen.

Hieronder volgt een vermelding van de bronnen waaraan ik mijn gegevens heb ontleend.

.
Eigen onderzoek
De gegevens van mijn eigen voorouders en hun verwanten heb ik grotendeels in de Rijksarchieven van Assen en Groningen gevonden. Daarnaast heb ik gegevens verwerkt van Aage Stiksma uit Anderen.
 
Naam vereniging Hollander
Boelo Hollander beheert het familie archief van de naamvereniging Hollander. In zijn archief bevinden zich momenteel plm. nnnn Hollanders.
 
Internet
Veel gegevens van de niet aan mijn eigen tak verwante Hollanders heb ik ontleend aan GenLias, DrenLias en AlleGroningers
 
Internet publicaties
Op het Internet bevinden zich een groot aantal publicaties waarin de naam Hollander voorkomt. Wanneer er verwantschap was met een van de door mij onderzochte takken Hollander heb ik de voor mij relevante gegevens overgenomen uit deze publicatie. Hierbij heb ik steeds bij ieder gegeven de bron vermeld.
 
Spontane gegevens
Als reactie op mijn site heb ik ook een aantal gegevens ontvangen. Ook hierbij heb ik steeds de bron vermeld bij de vastgelegde gegevens.